DÀN ĐỀ ĐẦU-ĐUÔI MIỀN BẮC

 DÀN ĐỀ ĐẦU- ĐUÔI MIỀN BẮC

Để Tìm ra những ĐỀ ĐẦU ĐUÔI đẹp nhất chính xác nhất nhằm mục đích làm giàu cho anh chị em là công việc của chúng tôi. Thành công của bạn là hạnh phúc của chúng tôi => sẽ không làm bạn thất vọng!!

 ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC, giá: 200.000 VNĐ 

Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 18h10.

Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 2 cái 100k nạp 2 lần)

Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

     Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 

 Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

  Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

 

NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
13/11/2019 ĐẦU 2- ĐUÔI 7
miss
12/11/2019 ĐẦU 7- ĐUÔI 5
miss
11/11/2019 ĐẦU 5- ĐUÔI 6
WIN ĐUÔI
10/11/2019 ĐẦU 1– ĐUÔI 0
WIN ĐẦU 1– ĐUÔI 0
09/11/2019 ĐẦU 0– ĐUÔI 2
WIN ĐẦU 0– ĐUÔI 2
08/11/2019 ĐẦU 7- ĐUÔI 6
miss
07/11/2019 ĐẦU 2– ĐUÔI 3
WIN ĐẦU 2
06/11/2019 ĐẦU 8– ĐUÔI 5
WIN ĐẦU 8
05/11/2019 ĐẦU 9– ĐUÔI 3
WIN ĐẦU 9
04/11/2019 ĐẦU 4– ĐUÔI 3
WIN ĐẦU 4– ĐUÔI 3
03/11/2019 ĐẦU 0- ĐUÔI 1
WIN ĐUÔI
02/11/2019 ĐẦU 5- ĐUÔI 4
WIN ĐUÔI
01/11/2019 ĐẦU 0- ĐUÔI 2
miss
31/10/2019  ĐẦU 6– ĐUÔI 2
WIN ĐẦU 6– ĐUÔI
30/10/2019   ĐẦU 9– ĐUÔI
WIN ĐẦU 9– ĐUÔI
29/10/2019   ĐẦU 3- ĐUÔI
WIN  ĐUÔI
28/10/2019   ĐẦU 3– ĐUÔI
WIN ĐẦU 3– ĐUÔI
27/10/2019 ĐẦU 1– ĐUÔI 3
WIN ĐẦU 1
26/10/2019 ĐẦU 0– ĐUÔI 2
WIN ĐẦU 0
25/10/2019 ĐẦU 8– ĐUÔI 6
WIN ĐẦU 8
24/10/2019 ĐẦU 0- ĐUÔI 8
miss
23/10/2019 ĐẦU 5– ĐUÔI 2
WIN ĐẦU 5
22/10/2019 ĐẦU 3– ĐUÔI
WIN ĐẦU 3– ĐUÔI
21/10/2019 ĐẦU 7– ĐUÔI 6
WIN ĐẦU
20/10/2019 ĐẦU 5- ĐUÔI 9
WIN ĐUÔI 9 
19/10/2019 ĐẦU 3- ĐUÔI 6
miss
18/10/2019 ĐẦU 5- ĐUÔI 4
miss
17/10/2019 ĐẦU 6– ĐUÔI 0
WIN ĐẦU
16/10/2019 ĐẦU 4– ĐUÔI
WIN ĐẦU 4– ĐUÔI
15/10/2019 ĐẦU 8- ĐUÔI 0
WIN ĐUÔI 0 
14/10/2019 ĐẦU 7- ĐUÔI 4
miss
13/10/2019 ĐẦU 1- ĐUÔI 5
miss
12/10/2019 ĐẦU 0– ĐUÔI 8 
WIN ĐẦU 0 
11/10/2019 ĐẦU 6– ĐUÔI
WIN ĐẦU 6– ĐUÔI 8 
10/10/2019 ĐẦU 4– ĐUÔI 5 WIN ĐẦU 4
09/10/2019 ĐẦU 8– ĐUÔI 4 WIN ĐẦU 8– ĐUÔI 4
08/10/2019 ĐẦU 2– ĐUÔI 4 miss
07/10/2019 ĐẦU 0– ĐUÔI 2 WIN ĐẦU 0
06/10/2019 ĐẦU 7– ĐUÔI 5 WIN ĐẦU 7– ĐUÔI 5
05/10/2019 ĐẦU 5– ĐUÔI 2 WIN ĐẦU 5– ĐUÔI 2
04/10/2019 ĐẦU 6– ĐUÔI 8 miss
03/10/2019 ĐẦU 9– ĐUÔI 1 miss
02/10/2019 ĐẦU 5– ĐUÔI 9 miss
01/10/2019 ĐẦU 1– ĐUÔI 5 WIN ĐẦU 1– ĐUÔI 5
30/09/2019 ĐẦU 9– ĐUÔI 4 WIN ĐUÔI 4
29/09/2019 ĐẦU 4– ĐUÔI 8 miss
28/09/2019 ĐẦU 2– ĐUÔI 6 WIN ĐUÔI 6
27/09/2019 ĐẦU 7– ĐUÔI 8 WIN ĐẦU 7– ĐUÔI 8
26/09/2019 ĐẦU 5– ĐUÔI 7 WIN ĐẦU 5– ĐUÔI 7
25/09/2019 ĐẦU 1– ĐUÔI 1 miss
24/09/2019 ĐẦU 6– ĐUÔI 5 miss
23/09/2019 ĐẦU 2– ĐUÔI 9 WIN ĐẦU 2– ĐUÔI 9
22/09/2019 ĐẦU 3– ĐUÔI 4 WIN ĐUÔI 4
21/09/2019 ĐẦU 5– ĐUÔI 9 miss
20/09/2019 ĐẦU 1– ĐUÔI 7 miss
19/09/2019 ĐẦU 2– ĐUÔI 0 WIN ĐẦU 2– ĐUÔI 0
18/09/2019 ĐẦU 3– ĐUÔI 6 WIN ĐUÔI 6
17/09/2019 ĐẦU 0– ĐUÔI 1 WIN ĐẦU 0– ĐUÔI 1
16/09/2019 ĐẦU 6– ĐUÔI 7  WIN ĐUÔI 7
15/09/2019 ĐẦU 0– ĐUÔI 8 WINĐẦU 0
14/09/2019 ĐẦU 6– ĐUÔI 4 miss
13/09/2019 ĐẦU 8– ĐUÔI 2 WIN ĐẦU 8– ĐUÔI 2
12/09/2019 ĐẦU 1– ĐUÔI 7 WIN ĐẦU 1– ĐUÔI 7
11/09/2019 ĐẦU 5– ĐUÔI 6 miss
10/09/2019 ĐẦU 2– ĐUÔI 1 WIN ĐUÔI 1
09/09/2019 ĐẦU 8– ĐUÔI 3 WIN ĐẦU 8– ĐUÔI 3
08/09/2019 ĐẦU 6– ĐUÔI 8 WIN ĐẦU 6– ĐUÔI 8
07/09/2019 ĐẦU 0– ĐUÔI 8 miss
06/09/2019 ĐẦU 8– ĐUÔI 9 miss
05/09/2019 ĐẦU 5– ĐUÔI 1 WIN ĐẦU 5– ĐUÔI 1
04/09/2019 ĐẦU 8– ĐUÔI 4 WIN ĐẦU 8– ĐUÔI 4
03/09/2019 ĐẦU 0– ĐUÔI 3 miss
02/09/2019 ĐẦU 4– ĐUÔI 6 miss
01/09/2019 ĐẦU 9– ĐUÔI 7 WIN ĐẦU 9– ĐUÔI 7
31/08/2019 ĐẦU 2– ĐUÔI 9 miss
30/08/2019 ĐẦU 3– ĐUÔI 4 miss
29/08/2019 ĐẦU 7– ĐUÔI 3 WIN ĐẦU 7– ĐUÔI 3
28/08/2019 ĐẦU 5– ĐUÔI 8 miss
27/08/2019 ĐẦU 1– ĐUÔI 9 miss
26/08/2019 ĐẦU 6– ĐUÔI 3 WINĐẦU 6– ĐUÔI 3
25/08/2019 ĐẦU 0– ĐUÔI 1 WINĐẦU 0– ĐUÔI 1 
24/08/2019 ĐẦU 4– ĐUÔI 9 miss
23/08/2019 ĐẦU 0– ĐUÔI 8 miss
22/08/2019 ĐẦU 4– ĐUÔI 5 miss
21/08/2019 ĐẦU 3– ĐUÔI 6 WINĐẦU
20/08/2019 ĐẦU 6– ĐUÔI 5 WIN ĐẦU 6– ĐUÔI 5
19/08/2019 ĐẦU 6– ĐUÔI 2 WIN ĐUÔI 2
18/08/2019 ĐẦU 3– ĐUÔI 1 WIN ĐUÔI 1
17/08/2019 ĐẦU 9– ĐUÔI 8  WIN ĐẦU 9– ĐUÔI 8
16/08/2019 ĐẦU 6– ĐUÔI 8 miss
15/08/2019 ĐẦU 2– ĐUÔI 7 miss
14/08/2019 ĐẦU 8– ĐUÔI 4 WIN ĐẦU 8– ĐUÔI 4 
13/08/2019 ĐẦU 9– ĐUÔI 1 WIN ĐUÔI 1
12/08/2019 ĐẦU 4– ĐUÔI 2 miss
11/08/2019 ĐẦU 7– ĐUÔI 5 WINĐẦU 7
10/08/2019 ĐẦU 4– ĐUÔI 0 WINĐẦU 4– ĐUÔI 0 
09/08/2019 ĐẦU 8– ĐUÔI 9 miss
08/08/2019 ĐẦU 7– ĐUÔI 5 miss
07/08/2019 ĐẦU 2– ĐUÔI 6 WINĐẦU 2– ĐUÔI 6
06/08/2019 ĐẦU 7– ĐUÔI 8 WIN ĐUÔI 8
05/08/2019 ĐẦU 8– ĐUÔI 5 miss
04/08/2019 ĐẦU 7– ĐUÔI 8 miss
03/08/2019 ĐẦU 3– ĐUÔI 3 WINĐẦU 3– ĐUÔI 3
02/08/2019 ĐẦU 8– ĐUÔI WINĐẦU 8– ĐUÔI 2
01/08/2019 ĐẦU 5– ĐUÔI 8 WINĐẦU 5
31/07/2019 ĐẦU 9– ĐUÔI 0 WINĐẦU 9– ĐUÔI 0
30/07/2019 ĐẦU 5– ĐUÔI 7  WINĐẦU 5– ĐUÔI 7
29/07/2019 ĐẦU 1– ĐUÔI 6 WINĐẦU 1
28/07/2019 ĐẦU 7– ĐUÔI 5 miss
27/07/2019 ĐẦU 1– ĐUÔI 5 miss
26/07/2019 ĐẦU 9– ĐUÔI 0 WINĐUÔI 0
25/07/2019 ĐẦU 7– ĐUÔI 4 miss
24/07/2019 ĐẦU 1– ĐUÔI 4 miss
23/07/2019 ĐẦU 7– ĐUÔI 8 WINĐẦU 7
22/07/2019 ĐẦU 2– ĐUÔI 1 miss
21/07/2019 ĐẦU 8– ĐUÔI 7 miss
20/07/2019 ĐẦU 3– ĐUÔI 4  miss
19/07/2019 ĐẦU 3– ĐUÔI WINĐUÔI 2
18/07/2019 ĐẦU 9– ĐUÔI 5 miss
17/07/2019 ĐẦU 2– ĐUÔI 8 miss
16/07/2019 ĐẦU 6– ĐUÔI 6 miss
15/07/2019 ĐẦU 3– ĐUÔI 6 miss
14/07/2019 ĐẦU 4– ĐUÔI 2 WINĐUÔI 2
13/07/2019 ĐẦU 9– ĐUÔI 7  WINĐẦU 9– ĐUÔI 7
12/07/2019 ĐẦU 8– ĐUÔI 3 WINĐẦU 8
11/07/2019 ĐẦU 5– ĐUÔI 4 miss
10/07/2019 ĐẦU 2– ĐUÔI 1 miss
09/07/2019 ĐẦU 6– ĐUÔI 2 miss
08/07/2019 ĐẦU 8– ĐUÔI 3 WINĐẦU 8– ĐUÔI 3
07/07/2019 ĐẦU 2– ĐUÔI 3 miss
06/07/2019 ĐẦU 1– ĐUÔI 6 miss
05/07/2019 ĐẦU 4– ĐUÔI 2 miss
04/07/2019 ĐẦU 0– ĐUÔI 3 miss
03/07/2019 ĐẦU 3– ĐUÔI 7 miss
02/07/2019 ĐẦU 2– ĐUÔI 6 miss
01/07/2019 ĐẦU 0– ĐUÔI 1 miss

 

LỊCH VẠN SỰ

Tháng Mười Một 2019
H B T N S B C
« Th3    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Copyright © 2019 SOI SỐ VIP MIỀN BẮC CỰC CHUẨN